Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Skoczów

Inwestycja drogowa w Skoczowie zakończona

W piątek (18.12) z udziałem przedstawicieli Powiatu Cieszyńskiego, Gminy Skoczów, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie oraz Miejskiego Zarządu Dróg nastąpił odbiór końcowy ul. Góreckiej w Skoczowie. Wartość zadania wyniosła ok. 9,5 mln zł.

W piątek (18.12) miał miejsce odbiór końcowy ul. Góreckiej w Skoczowie – zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1.2 km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową nowego obiektu inżynierskiego”.  

29.11.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy ww. zadania, a odbiór końcowy odbył się w dniu 18.12.2020 r. - Nie da się mówić o remoncie ulicy Góreckiej bez wspomnienia o początkach tego remontu, które miało miejsce 6 lat temu. Wtedy wyremontowano pierwszy odcinek -od ronda w Skoczowie w stronę pierwszych torów kolejowych. Musiało minąć kilka lat, żeby remontu doczekał się drugi odcinek, czyli od kolejnych torów do drogi S52. Nie zmienia to, jednakże faktu, że pozostał do naprawy jeszcze jeden odcinek około 150 metrów zlokalizowany pomiędzy torami. Niestety w tamtym miejscu występują zupełnie inne problemy, dlatego w tym momencie nie zostały jeszcze zakończone, mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński, po czym dodaje. 

Remont Góreckiej był sprawą bardzo skomplikowaną, dlatego że w stosunku do tego, co było wcześniej remontowane - to dodatkowo powstał nowy chodnik oraz dwie zatoki autobusowe. Co warte podkreślenia - w tej chwili przy zatrzymaniu się autobusu w zatoce autobusowej pozostałe samochody mają zapewnioną absolutną możliwość płynnego ruchu. Rozwiązano również problem odwodnienia, co wiąże się z blisko 300-metrowym odprowadzeniem wód opadowych do Wisły, kontynuuje Szczurek. 

Bardzo cieszę się, że właśnie dobiegł końca remont ulicy Góreckiej. To jedna z głównych powiatowych arterii komunikacyjnych przebiegających przez Skoczów. W trakcie tego remontu wyraźnie było widać, jak bardzo brakuje tej drogi, szczególnie w połączeniu z Górkami Wielkimi i Małymi oraz Brenną. Przy tej ulicy znajduje się szereg zakładów przemysłowych, jak: Kuźnia Polska czy Koam i inne zakłady, a także szkoła średnia. Przebiega tamtędy również komunikacja autobusowa z Brennej, która przez Skoczów dojeżdża do Cieszyna. Po remoncie zdecydowanie poprawi się jakość podróżowania, zarówno dla kierowców samochodów ciężarowych, jak i samochodów osobowych. Będzie dużo bezpieczniej dla pieszych, którzy teraz mogą poruszać się po nowym chodniku. Z pewnością mieszkańcy budynków, znajdujących się przy tej ulicy, odetchną z ulgą – wszyscy wiemy, jaki hałas wywołuje poruszanie się samochodów po drodze z nierówną nawierzchnią, a jak jest w przypadku nowej, równej nawierzchni, mówi Mirosław Sitko, Burmistrz Skoczowa.  

Górecka jest zlokalizowana na terenach przemysłowych i wymagała zaprojektowania na nośność dostosowaną do ciężkiego taboru kołowego. Warto podkreślić, że realizacja tego zadania była długo wyczekiwana. Do pełni szczęścia, o czym powyżej wspominał już pan Starosta, brakuje jeszcze modernizacji środkowego odcinka - pomiędzy przejazdami kolejowymi o dł. ok. 150 m, którego realizacja została zaplanowana na 2021 r. Należy wspomnieć, że remont Góreckiej to zadanie wielobranżowe, w ramach którego oprócz zakresu drogowego oraz przebudowy kolidujących sieci obcych, przebudowano również będący w złym stanie technicznym obiekt mostowy na Bajerce, jak również dokonano regulacji Bajerki przed i za mostem, tłumaczy Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. - Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wzdłuż całego odcinka wybudowano chodnik oraz nowe oświetlenie uliczne, dodaje Kowalska. 

Zadanie inwestycyjne stanowiło kontynuację zrealizowanej w 2014 r. przebudowy odcinka ul. Góreckiej od ronda do pierwszego przejazdu kolejowego i obejmowało m.in.: rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej, rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego – przepustu na kanale „Bajerka” wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem skarpy poprzez budowę ściany oporowej (umocnienie i zabezpieczenie skarp), budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi: - ul. Budowlanych, ul. Bajerki, budowę chodnika dla pieszych, budowę poboczy utwardzonych, przebudowę zjazdów do posesji, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową dwóch wylotów do kanału ,,Bajerka’’, budowę nowego oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemnego, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano zakres robót usytuowanych poza pasem drogowym: budowę sięgacza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Wisła, przebudowę nawierzchni zjazdów, zmianę przebiegu Bajerki (przed i za obiektem), rozbiórkę ogrodzenia i banerów. 

Wartość zadania wyniosła ok. 9,5 mln zł, z czego 6,18 mln zł brutto stanowiło dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostały wkład własny w wysokości 3,32 mln zł został finansowany po połowie przez Gminę Skoczów i Powiat Cieszyński. W powyższej kwocie ujęto również środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości około 500 tys. zł, wylicza Magdalena Suchanek-Kowalska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie. 

 

mat.pras./red.

źródło: ox.pl
dodał: MSZ
Skoczów - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: