Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Mija 5 lat od wyboru Mieczysława Szczurka na Starostę!

W czwartek, 30 listopada 2023 r. mija 5 lat od objęcia funkcji Starosty Cieszyńskiego przez Mieczysława Szczurka. Jak podsumowuje te 5 lat obecny Włodarz Powiatu?

Panie Starosto, jak wyglądały Pana początki w Starostwie?

Kiedy obejmowałem to stanowisko- przyświecała mi myśl, że chciałbym być Starostą, który potrafi jednoczyć ludzi, niezależnie od bliskiej współpracy, opcji politycznej, czy przekonań, gdyż liczy się dla mnie wyłącznie to, że razem, wspólnie chcemy coś dobrego dla innych zrobić. Mam znakomitych pracowników, współpracuję z kompetentnymi radnymi i bardzo doświadczonymi Członkami Zarządu, dlatego tak wiele osiągnęliśmy. Wszyscy działamy po to, aby nam żyło się lepiej!

Porozmawiajmy teraz o pojawiających się trudnościach w samorządzie…

Nie boję się trudności, dlatego, że są one po to, by je pokonywać.

Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość?

Moje plany są związane z samorządem. Czy na tym samym stanowisku? Za niedługo wybory, a więc wszystko będzie zależało od woli wyborców. Wiadomo, że nikt z nas nie jest do stanowiska „przyspawany” na stałe. Natomiast mam jeszcze sporo planów związanych z dalszym rozwojem Powiatu i chciałbym mieć możliwość ich zrealizowania. Myślę tutaj m.in. o realizacji inwestycji: ul. Przepilińskiego, czy Słowiczej w Cieszynie. Dalej próbujemy pozyskać środki finansowe przeznaczone na przebudowę zbiegu ulic Bielskiej, Stawowej i Wiślańskiej w Cieszynie (tzw. rondo tymczasowe), którego szacunkowe koszty wynoszą około 40 milionów zł.

Pierwsza sprawa do załatwienia po objęciu funkcji Starosty…

Pierwszą rzeczą, którą musiałem załatwić, było podpisanie aktu notarialnego, przekazującego obiekty Wojsku Obrony Terytorialnej. Był to jeden z ważniejszych i lepszych podpisów, które złożyłem w trakcie swojej kadencji. Celem, który realizowałem przez miniony czas, była kontynuacja dobrych rzeczy, które zaczęli moi poprzednicy. Postawiłem na rozwój Powiatu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że udało się nawet przekroczyć moje wcześniejsze zamierzenia.

Jakie jest obecnie zadłużenie Powiatu?

W 2018 roku, kiedy zostałem Starostą, zadłużenie Powiatu wynosiło 25 milionów złotych, na koniec 2023 r. zadłużenie wyniesie zero złotych. W tej kadencji prawie 180 milionów złotych zostało przeznaczonych na inwestycje. Do tej pory — takim wynikiem nie mogła się pochwalić żadna dotychczasowa Rada Powiatu i Zarząd! Co ważne — w tej sumie, około połowy środków finansowych to są pozyskane przez nas środki zewnętrzne. Następna Rada i kolejny Zarząd będą mieli przygotowane znakomite warunki do dalszego rozwoju Powiatu, ponieważ zostawiamy go w dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej. Pozyskaliśmy bardzo duże pieniądze na Szpital, około 50 milionów złotych. W zeszłym tygodniu przeznaczono 15 milionów złotych na rozbudowę SOR-u, by szpital mógł lepiej funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. W rankingu szpitali ogólnopolskich nasz cieszyński Szpital zajmuje 25 miejsce, w zakresie akredytacji na całą Polskę. Co istotne — w rankingu zostały ujęte wszystkie szpitale. Jak większość jednostek samorządowych, my także wspieramy się kredytami. W momentach kryzysowych m.in. pandemii Rada pozwoliła mi i mojemu Zarządowi spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki, gdyż wiedzieliśmy, że wchodzimy w trudne czasy, które mogą nam utrudnić działanie, przysłowiowo „związać ręce” w przypadku nieprzewidzianych wydatków, które mogłyby się pojawić. Jednocześnie Rada wyrażała zgodę na realizacje inwestycji ze środków zewnętrznych. Podchodzili do tego przychylnie, za co jestem wdzięczny i serdecznie im dziękuję.

Jak wyglądały wydatki inwestycyjne w ostatnich pięciu latach?

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonaliśmy m.in.: przebudowę mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej, koszt 7,7 mln zł, przebudowę drogi powiatowej – ul. Zamkowa w Dzięgielowie, koszt 3,4 mln zł, przebudowę ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km, koszt. 18,2 mln zł, zadanie z zakresu e-geodezji - 6 mln zł, poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego – 6,2 mln zł (4 obiekty oświatowe), utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, koszt 12 mln zł (6 mln zł dotacja z Województwa Śląskiego), przebudowę drogi powiatowej ul. Górecka w Skoczowie, na odcinku 1,2 km, koszt 9,4 mln zł, przebudowę drogi powiatowej – ul. Długa w Hażlachu na odcinku 1 km, koszt 3,4 mln zł, przebudowę drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych na odcinku 2,6 km, koszt. 4,2 mln zł, modernizację internatu w Zespole Szkół im. Szybińskiego w Cieszynie, koszt 2,7 mln zł, rozbudowę ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu, koszt 4,5 mln zł, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu nad rzeką Wisła w Drogomyślu, most wraz z nawierzchnią w ciągu ul. Dziechcinka w Wiśle, koszt 2,9 mln zł, poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu i hali przy Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie (projekt unijny), koszt 9,7 mln zł, zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drogomyślu, Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu), 5,5 mln zł, utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu poprzez adaptację istniejącego budynku, dofinansowanie, koszt 2,4 mln zł.

O czym warto jeszcze poinformować naszych czytelników?

W piątek, 24 listopada 2023 r. Minister Zdrowia podpisał zgodę na utworzenie uczelni medycznej w Cieszynie. Uczelnia powstanie w ciągu dwóch lat i zostanie utworzona dzięki posiadanej bazie w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Walczyliśmy o to kilka lat. W tej chwili jest duża szansa, że stanie się to niebawem już faktem.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała Sylwia Pieczonka / Zuzanna Macura

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: