Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

"Przeciw przemocy" w Powiecie Cieszyńskim!

Zjawisko przemocy w rodzinie wymaga podejmowania szczególnych działań profilaktycznych. Działania te muszą być skierowane zarówno do ogółu populacji, przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i do osób bezpośrednio dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, Powiat Cieszyński, przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w okresie sierpień – grudzień 2021 r. realizuje projekt „Przeciw Przemocy”.

Głównym celem projektu jest profilaktyka służąca podniesieniu świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz zmniejszeniu skali przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim. Z celu głównego wynikają cele szczegółowe:

- poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy,

- zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych,

- propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich,

- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

- upowszechnianie wiedzy o formach wsparcia w powiecie.

 Działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konferencji oraz szkolenia dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztaty i konsultacje dla rodzin zastępczych, w których są umieszczone dzieci pochodzące z rodzin z problemem przemocy, a także wydruk i dystrybucje ulotek zawierających dane teleadresowe o instytucjach wspierających.

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: