Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Bo w Koperze dużo się dzieje!

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika to szkoła z ponad 90 –letnią tradycją, jednak nowoczesna i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. W roku szklonym proponujemy  kształcenie w następujących oddziałach:  dyplomatycznym, językowo – turystycznym, społeczno – prawnym, politechnicznym, biologiczno – chemicznym oraz ekonomiczno – menadżerskim.

Nowa, dwujęzyczna klasa dyplomatyczna została stworzona dla uczniów zainteresowanych szeroko pojętymi naukami społecznymi i chcących przygotować się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak politologia, socjologia, dyplomacja, prawo, psychologia czy dziennikarstwo, a jednocześnie pragnących doskonalić umiejętności językowe. Unikatowa formuła dwujęzyczności polega na nauczaniu języka angielskiego zarówno w rozszerzonym wymiarze godzin (6 godzin tygodniowo i 5 w klasie maturalnej), jak i wprowadzaniu go częściowo na innych przedmiotach, takich jak geografia i informatyka. Dzięki temu uczeń ma żywy kontakt z językiem, poszerza słownictwo z dziedzin go interesujących, uczy się praktycznego użycia języka w konkretnych kontekstach. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim. Dobór przedmiotów rozszerzonych: geografia, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowy język  daje bardzo szerokie możliwości wyboru kierunku studiów, co może otwierać drogę do przyszłej kariery zawodowej. Niewątpliwym atutem tej klasy jest wprowadzenie przedmiotów dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów, poszerzających ich horyzonty i przygotowujących w sposób praktyczny do funkcjonowania we współczesnym świecie. Do tej grupy należeć będą takie zajęcia, jak wiedza o kulturze, sztuce i mediach, warsztaty dziennikarskie czy elementy nauk społecznych. Będą one również okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. 

 Rozszerzenie językowo-turystyczne powstało z myślą o osobach zafascynowanych humanistyką, podróżami oraz nauką języków obcych. Klasa oferuje kształcenie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co umożliwia uczestniczenie w licznych międzynarodowych wymianach młodzieży (Niemcy, Czechy, Francja). Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia, język niemiecki albo język francuski - w zależności od grupy.                                             

Kształcenie w klasie społeczno-prawnej adresowane jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką - historią, polityką, naukami społecznymi, funkcjonowaniem prawa czy też problematyką Unii Europejskiej. Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Cykl kształcenia przygotowuje do podjęcia studiów prawniczych, politologicznych, historycznych czy dziennikarskich.

Klasa o rozszerzeniu politechnicznym (nazywanym dawniej profilem matematyczno-fizycznym) stworzona dla osób, które swoją przyszłość wiążą ze studiowaniem nauk ścisłych i politechnicznych. Przedmiotami wiodącymi i realizowanymi w tej klasie na poziomie rozszerzonym są matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym, jest przeznaczona dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami przyrodniczymi i medycznymi. Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z biologii, chemii i matematyki. Realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym wspomagana jest ćwiczeniami laboratoryjnymi, dodatkowo – rozszerzona matematyka ułatwia sprawne poruszanie się w nowoczesnym, skomplikowanym świecie nauk przyrodniczych. 

Rozszerzenie ekonomiczno-menadżerskie  to klasa dla wszystkich, którzy chcą sprostać wyzwaniom współczesnego świata, rozwijać swą kreatywność i otwartość. Uczniowie tej klasy mogą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego (uzupełnionego o język biznesu) oraz realizować na poziomie rozszerzonym matematykę i geografię. Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego.

Kopernik jest szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. W Koperniku rozwijamy talenty, ciekawość, pasję do nauki i zdobywania wiedzy. W nauczaniu wykorzystujemy nowoczesne technologie. Mamy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, zarówno w monitory interaktywne jak i pomoce dydaktyczne, związane z poszczególnymi przedmiotami. Jako szkoła bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach i projektach. Obecnie realizujemy projekt Erasmus+ Let’s break stereotypical thinking” wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Włoch oraz projekt Erasmus+ „Relacje i innowacje”. Od ponad dwudziestu lat corocznie organizujemy wyjątkowy i jedyny na naszym terenie charytatywny „Koncert Walentynkowy”. Szkoła została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Znajdujemy się również wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje nam  tytuł  „ Srebrna szkoła 2021”.

 

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kopernik.netus.pl i szkolnego Facebooka  https://www.facebook.com/kopercieszyn oraz obejrzenia filmików OGLĄDAJ>>>

 

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: