Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Druga edycja realizacji zadań w ramach kompleksowego programu „Za życiem”

Powiat Cieszyński, na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki, otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację w latach 2022 – 2026 zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”. Porozumienie obejmuje swoim zakresem dwa zadania:

1.5. Pomoc uczennicom w ciąży – w celu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki planowane jest utworzenie i utrzymanie dla uczennic w ciąży dwóch miejsc w internacie Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie. W dwóch odrębnych pokojach zostaną zapewnione maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka. Wartość realizacji zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 13 200zł;

- 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - zadanie będzie realizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ZPSWR w Cieszynie, który w powiecie cieszyńskim pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego. Zadanie polega na prowadzeniu przez specjalistów zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców / opiekunów. Działania te mają na celu zapewnienie dziecku i jego rodzinie aktywnej, wieloprofilowej pomocy, fachowej informacji i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Wartość realizacji zadania w latach 2022 – 2026 wynosi 3 013

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: