Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

#EKOśrodowiskowi to 6 projekt społeczny zrealizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.

Jakie korzyści czerpią uczniowie z realizacji projektów społecznych ?
1. Biorą sprawy w swoje ręce, uczą się indywidualnej oraz grupowej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania.
2. Robią coś ekscytującego i angażującego emocjonalnie, co zostaje w ich pamięci na dłużej i pokazuje, że nauka nie musi być nudna.
3. Kształtują partnerską relację z nauczycielem, opartą na wsparciu, motywacji i konsultacji, nie na rozkazie i ocenie.
4. Rozwijają umiejętność pracy w grupie – w tym wspólnego podejmowania decyzji i dążenia do ustalonych celów, dzielenia się różnorodnymi rolami i zadaniami, budowania zaufania, dbania o atmosferę i motywację w zespole.
5. Rozwijają umiejętności komunikacyjne – w tym uważnego słuchania, akceptacji różnic w opiniach, kompromisu, konstruktywnego przekazywania swojej perspektywy, tworzenia komunikatu dostosowanego do profilu odbiorcy.
6. Rozwijają kreatywność i umiejętność rozwiązywania realnych, praktycznych problemów, również przez narzędzia stosowane w pracy zespołowej.
7. Rozwijają umiejętności organizacji, zarządzania zasobami i czasem, planowania pracy. Robią poważne, kojarzone z dorosłością rzeczy, które dają im poczucie dumy.
8. Uczą się dostosowywać wyznaczane cele do swoich własnych umiejętności, motywacji, potrzeb i emocji.
9. Uczą się zdobywać wiedzę i umiejętności przez praktykę, życiowe sytuacje i obserwację rzeczywistości pozaszkolnej.
10. Uczą się samodzielności w decyzjach i działaniu, co przygotowuje ich do dorosłego życia i pozwala spojrzeć na realia szkolne z nowej perspektywy.
11. Uczą się społecznej wrażliwości i odpowiedzialności, zyskują poczucie własnej istotności i mocy sprawczej.
12. Uświadamiają sobie, jak ważne są kompetencje i doświadczenia, nie tylko wiedza.
13. Obserwują to, co wychodzi im dobrze i jest ich mocną stroną, a także swoje słabsze strony, nad którymi mogą pracować. Zauważają, że każdy w zespole jest inny.
14. Uczą się na prawdziwych błędach i sukcesach, eksperymentując z wieloma ścieżkami. Uczą się sami oceniać swoje działania, nawet gdy nie ma klucza poprawnych odpowiedzi.
 
Podziękowania dla:
Partnerów
Beneficjentów projektu
Wszystkich osób oraz instytucj które pomogły nam zrealizować projekt w tegorocznej edycji.
 

Zespół Projektowy #Ekośrodowiskowi wraz z opiekunem projektu.

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: