Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Informacja dla rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych w sprawie zmiany warunków realizacji Rządowego Programu „Dobry Start”

Co się zmienia? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15-06-2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1092) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a przyjmowaniem i obsługą wniosków zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Powyższa zmiana dotyczy wszystkich dzieci, w tym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Od bieżącego roku wniosków o przyznanie świadczenia nie będzie już można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia dobry start na dziecko przebywające w pieczy zastępczej?
Rodzice zastępczy, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych wniosek będą mogli złożyć od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

Wnioski należy składać od 1 lipca do 30 listopada.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Dla kogo świadczenie?

Tak jak do tej pory w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowe świadczenie 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób
z niepełnosprawnościami (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)

Link do ww. rozporządzenia znajduje się TUTAJ.

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: