Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

KSIĄŻĘ CIESZYŃSKI PRZEMYSŁAW NOSZAK. WIELKI PAN MAŁEGO KSIĘSTWA

Książka pt. „Książę Cieszyński Przemysław Noszak. Wielki pan małego księstwa”, wydana została w roku 2020 przez Powiat Cieszyński .

- Jest to publikacja niezwykle ważna dla naszej „Małej Ojczyzny” ze względu na tytułowego bohatera, jak również pokazująca życie skupione wokół cesarskiego dworu. Przemysław Noszak, książę cieszyński z rodu Piastów, jest postacią intrygującą, niewątpliwie zasługującą na uwagę z wielu powodów, o których traktuje niniejsza publikacja. Jak przejść drogę od małego księstwa do „wielkiego świata”. Wpływ trendów kulturowych kształtujących się wokół cesarskiego dworu na Księstwo Cieszyńskie. Wiele ciekawych opisów sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce w XIV wiecznej Europie. To tylko niektóre wątki przybliżające rzeczywistość epoki z lokalnymi – istotnymi dla nas - odniesieniami, mówi Janina Żagan, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. - Jedno z czołowych miejsc w historii Śląska Cieszyńskiego, a wcześniej Księstwa Cieszyńskiego, należy się zasłużonemu piastowskiemu dynaście Przemysławowi Noszakowi. Czas jego życia przypadł na odległą epokę, średniowiecze. Był panem małego księstwa, a mimo to, dzięki swojej aktywności, lojalności i sile charakteru, jako dyplomata wywarł znaczący, a zarazem bardzo pozytywny wpływ na dzieje Europy Środkowej ostatniej ćwierci XIV wieku. Dzięki temu możemy go uznać za najwybitniejszego księcia (obok jego krewniaka, współczesnego mu księcia Władysława zwanego Opolczykiem) wśród Piastów śląskich i dlatego zasługuje na to, by poświęcić mu osobną publikację, dodaje Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

Autorem książki jest prof. Idzi Panic znany i ceniony mediewista, który na swoim koncie ma już spory dorobek literacki i naukowy obejmujący ponad 20 monografii oraz 200 artykułów, w tym publikację poświęconą całunowi turyńskiemu.

Zapraszamy do zapoznania się z niezwykłą postacią księcia Przemysława Noszaka.

Książka dostępna jest w księgarni Piastowskiej w Cieszynie.

Spis treści:

Rozdział I Władztwo książęce

 • Położenie, granice i terytorium
 • Sytuacja osadnicza księstwa
 • Wojskowość książęca
 • Gospodarka i dochody książęce
 • Konkluzje

Rozdział II Przodkowie i rodzina księcia

 • Wielcy piastowscy przodkowie
 • Rodzina piastów śląskich
 • Konkluzje

Rozdział III Zabiegi o poszerzenie podstaw terytorialnych władztwa

 • Casus księstwa raciborskiego
 • Zabiegi o spadek bytomski
 • Zastaw żorski
 • Starania o dobra na Dolnym Śląsku
 • Lublinie, Olsesno i Góra w rękach Przemysława Noszaka
 • Ostatnie połączenie księstw cieszyńskiego i oświęcimskiego, czyli dawnego dziedzictwa dziada
 • Konkluzje

Rozdział IV W świecie wielkiej polityki

 • Poprzednik po awansach
 • Książę Władysław w otoczeniu cesarza Karola IV
 • Pierwsze lata Przemysława Noszaka na dworze Karola IV
 • U progu wielkiej polityki
 • Pierwszy awans
 • W świecie wielkiej polityki
 • Kres kariery i dramat rodzinny księcia
 • Konkluzje

Rozdział V Prestiż władzy

 • Podstawy ideowe panowania księcia Przemysława Noszaka
 • Konkluzje

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Zusamenfassung

Indeks osób

Indeks miejscowości

 

prof. Idzi Panic (ur. 1952) – historyk, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1998 – 2002 Dyrektor Instytutu Historii; w latach 2002 – 2008 Wicedyrektor Instytutu Historii d/s Naukowych, od 1998 do 2018 roku Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej. Członek kilku instytutów i towarzystw naukowych: między innymi Polskiego Towarzystwa Historycznego, Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Miłośników Regionu Macierz Ziemi Cieszyńskiej oraz Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit w Wiedniu.

Autor wielu publikacji naukowych, między innymi ponad 20 monografii oraz 200 artykułów. Redaktor około 60 tomów w ramach serii naukowych i publikacji zbiorowych.

W ostatnim czasie ukazały się następujące pozycje tego autora: „Tajemnica Całunu”, „Język mieszkańców Górnego Śląska od średniowiecza do połowy XIX wieku”, „Die Ungarn. Die politischen Hintergründe ihres Weges von den Steppen bis zum Lechfeld”, „Der Westslawische Name Niemcy für Deutsche Und Deutschland im Schrifttum des Frühmittelalters” a także „Dzieje Cieszyna od zarania do schyłku średniowiecza (1528)", w: Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, „Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku)” w: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. 2, „Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528 – 1563)”, „Bielsko-Biała, Monografia miasta”, t. 1 [przy współpracy B. i B. Chorążych i innych].

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: