Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Nabycie i zbycie pojazdu - bez kolejki

Przypominamy, ze w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 został wydłużony termin z 30 do 60 dni m.in. na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Zapraszamy mieszkańców z terenu powiatu cieszyńskiego do korzystania z dostępnych e-usług, aby w terminie zawiadomić tutejszy organ o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Zachęcamy do wykorzystywania następujących sposobów dla terminowego załatwienia sprawy:

  1. elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP, 
  2. platforma SEKAP (do 31.12.2021 r.), 
  3. korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Komunikacji, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn. Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ.
  4. pozostawienie wniosku z kopią dowodu własności (np. umowy kupna-sprzedaży / umowy darowizny / umowy zamiany / faktury / rachunku, itp.) w Kancelarii Ogólnej Starostwa mieszczącej się w budynku przy ul. Bobreckiej 29 lub Szerokiej 13. Prosimy o pozostawienie na pismach numeru telefonu.

Kierowco, nie czekaj w kolejce! Pamiętaj, że zakup i sprzedaż pojazdu można zgłosić online! 

Należy przygotować:

  • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziemy je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
  • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
  • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Będzie także potrzebny profil zaufany. Aby go zdobyć też - w większości przypadków - nie trzeba ruszać się z domu. Można go założyć na stronie internetowej Profilu Zaufanego, która otwiera się w nowym oknie.

Jakie są kolejne kroki?

Krok 1: należy wejść na stronę internetową Rzeczypospolitej Polskiej otwiera się w nowym oknie i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

Krok 2: po zalogowaniu wybiera się sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać i kliknąć w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie - w przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Krok 3: W tym kroku należy wybrać, co chce się zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpisuje się dane pojazdu i dołącza skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.

Krok 4: W tym miejscu należy sprawdzić lub uzupełnić swoje dane.

Krok 5: Tutaj należy podać dane zbywcy lub nabywcy.

Krok 6: Adresuje się formularz zawiadomienia.  Państwa zgłoszenie powinno trafić do naszego Wydziału Komunikacji Urzędu, jeżeli został u nas wcześniej zarejestrowany pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta - jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy - jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Krok 7: Należy sprawdzić formularz zawiadomienia, podpisać profilem zaufanymi i wysłać. Wyświetli się komunikat, że Twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV internauta dostaje urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie się nie otrzymuje. Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do naszego Urzędu.

WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdą Państwo po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) - w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.

 

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: