Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja w Powiecie Cieszyńskim

W Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,.

OSOBY UPRAWNIONE

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku).
 

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego
 • prawa dewizowego,
 • prawa handlowego,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej jest realizowana również nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona między stronami dążącymi do polubownego rozwiązywania sporów. Stroną inicjującą może być wyłącznie osoba uprawniona do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są:

 • mediacje prowadzone ze skierowania sądu,
 • sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W CZASIE TRWANIA EPIDEMII?

Od dnia 1 lipca 2021 r. w Powiecie Cieszyńskim porady prawne będą udzielane zarówno
w formie stacjonarnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jak i telefonicznie. Oznacza to, iż osoby uprawnione będą mogły dokonać wyboru pomiędzy skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej bądź zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (33) 4777 239 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub elektronicznie
https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cieszy%C5%84ski

HARMONOGRAM

Adresy wszystkich punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z godzinami ich otwarcia są dostępne pod linkiem https://www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomoc-prawna

WYRAŹ OPINIĘ

Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie o udzielonej pomocy:

 • umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
  i nieodpłatnej mediacji lub
 • telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wysyłając na adres poczty elektronicznej wo@powiat.cieszyn.pl lub
 • listownie pod adresem Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta Cieszyński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

W przypadku stwierdzenia przez prawnika udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej, iż przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas oferta danej jednostki nieodpłatnego poradnictwa może zostać przekazana osobie uprawnionej.

Aktualny plik listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa można pobrać tutaj.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Organizacyjny, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 77 239 bądź na stronach internetowych:

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: