Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Odbyła się X Konferencja Interdyscyplinarna „Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci- uwięzieni w dzieciństwie”

We wtorek, 14 września 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się X Konferencja Interdyscyplinarna pod nazwą „Wieloaspektowość krzywdzenia dzieci- uwięzieni w dzieciństwie”, której organizatorami byli Powiat Cieszyński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie.

Na wstępie głos zabrała oraz przywitała uczestników Konferencji Anna Suchanek - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. - Bardzo cieszę się, że tyle osób przybyło na dzisiejszą konferencję, która bardzo potrzebna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, po tak długiej przerwie z powodu pandemii koronawirusa. - Myślę, że konferencja będzie bardzo owocna, ponieważ tematy są bardzo ciekawe. Cieszę się z tego, że aż tyle osób jest zainteresowanych pomocą i chęcią zmiany rzeczywistości, czasami bardzo trudnej dla niektórych dzieci.

Następnie głos zabrała Janina Żagan - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. -  Spotkanie nauki z praktykami jest bardziej owocne i najbardziej wartościowe. Tematyka poruszana na dzisiejszej konferencji jest ważna. Wszyscy świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, świadczy o tym wasza liczna obecność. Temat wymaga omówienia, skonfrontowania pewnych naukowych stanowisk z praktyką, uważam to za konieczność. Zawsze podkreślam, że nie ma dziecka, jest człowiek. Jeżeli się będziemy trzymać tego stwierdzenia i pójdziemy tą drogą, to będzie dobrze. Każde dziecko szanujemy w taki sam sposób bez względu na to, gdzie się urodziło, jak wygląda, jakie ma dysfunkcje. Pamiętajmy, że dziecku należy się szacunek. Zebraliśmy się tutaj po to, aby tak było.

 Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad możliwościami wzmocnienia efektywności działań podejmowanych wspólnie przez instytucje i specjalistów oraz propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Cenne i nowatorskie okazały się głosy prelegentów zmierzające do określenia skutecznych rozwiązań w zakresie systemowej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy, rozpoznawania symptomów oraz radzenia sobie ze skutkami doznanej przemocy.

 Tegoroczna konferencja była dedykowana w głównej mierze specjalistom powołanym do zespołów interdyscyplinarnych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu cieszyńskiego. Ponadto Uczestnikami konferencji byli również: Sędziny Sądu Rejonowego – Marta Jarząbek- Słobodzian i Agnieszka Bylok, Jerzy Lazar - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wśród uczestników znaleźli się także specjaliści diagnozujący, poszukujący, badający bezpośrednie i pośrednie skutki, poszukujący możliwości przeciwdziałania na gruncie profilaktyki, terapii czy rozwiązań prawnokarnych. Niezwykle cenny był udział praktyków na co dzień zaangażowanych w działania o charakterze wspierającym: nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, przedstawicieli instytucji: funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych, kuratorów, pracowników służby zdrowia, oświaty oraz reprezentantów organizacji pozarządowych.

Kolejny raz zainteresowanie konferencją było ogromne, co świadczy o dużym zaangażowaniu jej uczestników w poszukiwaniu możliwości i sposobów niesienia pomocy dzieciom i osobom dotkniętym przemocą.

Organizacja Konferencji była możliwa dzięki środkom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczonym na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozyskanym przez Powiat Cieszyński na realizację projektu „Przeciw przemocy”.

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: