Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Ogłoszenie naboru wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 01.02.2023r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
ktualny wniosek wraz z regulaminem dostępny jest na stronie internetowej w zakładce: „dokumenty do pobrania" (pobierz tutaj)

 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

  • w Urzędzie (sekretariat p. I, pok.11)
  • korespondencyjnie na adres urzędu,
  • za pośrednictwem platformy praca.gov.pl
!!!!WAŻNE!!!!
 
Wersja elektroniczna wniosków RÓWNIEŻ wymaga załączników:
  1. Szczegółowo i starannie wypełniony program stażu (wypełniony oddzielnie dla każdej osoby bezrobotnej). (pobierz tutaj)
  2. Klauzula informacyjną    (pobierz tutaj)
  3. Umowa spółki- w przypadku spółki cywilnej
  4. Dokument uprawniającego do reprezentowania Organizatora- w przypadku, gdy dotyczy.
  5. Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w innym miejscu niż określone w dokumencie rejestracyjnym /jeżeli miejsce odbywania stażu jest inne niż w w/w dokumentach
  6. Zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników- w przypadku, gdy dotyczy.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych, Komisja do spraw rozpatrywania wniosków pracodawców oraz osób bezrobotnych w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy preferować będzie wnioski Organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu.
 
Wnioski od Organizatorów stażu będą przyjmowane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. O sposobie rozpatrzenia wniosku Organizator stażu zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
33 858 63 18
33 858 63 20

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: