Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Poszukujemy lekarzy do pracy w charakterze lekarzy orzeczników

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie poszukuje Lekarzy do pracy w charakterze lekarzy orzeczników w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o niepełnosprawności (PZOON).
Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Do zadań lekarza orzecznika należy:
• przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
• sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
• stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 43-400 Cieszyn, ul Bobrecka 29, w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.
Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.
Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 33-4777-125 lub 33-4777-126.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: