Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Przepilińskiego w Cieszynie"

Powiat Cieszyński rozpoczyna rzeczową realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2693S ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara”.

W środę 29 maja 2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy wyżej wymienionego zadania. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.  Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej — ulicy Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku o długości około 881 m, od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara.

Wartość zadania wynosi 6.714.474,02 zł, z czego 3.673.917,60 zł brutto stanowić będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia zadania to połowa marca 2025 r.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

1) rozbiórkę istniejącej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami na posesje,

2) rozbiórkę elementów kanalizacji deszczowej,

3) rozbiórkę fragmentu sieci teletechnicznej przeznaczonego do przebudowy,

4) rozbiórkę fragmentów ogrodzenia na działkach przeznaczonych do podziału,

5) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,5 m (+ poszerzenia na łukach)

    na całym odcinku,

6) wykonanie chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2 m (2,23 m z krawężnikiem o obrzeżem betonowym) na całym odcinku objętym opracowaniem,

7) wykonanie poboczy z kostki granitowej z rozbiórki istniejącej nawierzchni o zmiennej szerokości od 0,75 m do 2,5 m,

8) wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony,

9) rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,

10) przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej — sieci teletechnicznej.

Wykonawcą robót jest firma Instal Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w Kiczycach, a Nadzór Inwestorski sprawować będzie firma R.H.KONtrakt mgr. inż. Rafał Heller z siedzibą w Międzyświeciu.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją przedmiotowego zadania będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, jak również Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: