Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”

Powiat Cieszyński rozpoczyna realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”. Jednostką prowadzącą zadanie jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

W poniedziałek, 20 maja 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie została podpisana umowa oraz przekazano plac budowy Wykonawcy, wyłonionemu w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. Planuje się zakończyć zadanie do dnia 26.03.2025 r.

Wartość zadania wynosi 7,85 mln zł. Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4,61 mln zł. Wartość dofinansowania Gminy Cieszyn 1,62 mln zł. Wkład własny Powiatu: 1,62 mln zł.

Wykonawcą robót jest Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, natomiast nadzór inwestorski sprawuje Sebastian Hanke, Construction & Supervision, z siedzibą w Mikołowie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

 1. rozbiórkę istniejących ogrodzeń zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego,
 2. rozbiórkę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 3. rozbudowę jezdni ul. Hallera/ul. Słowicza (droga główna) o długości 758,70 m,
 4. rozbudowa jezdni ul. Hallera (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 48,10 m,
 5. rozbudowę jezdni ul. Jastrzębiej (odcinek drogi podporządkowanej) o długości 26,29 m,
 6. budowę drogi dla pieszych i rowerów, podzielonej na odcinki pieszo-rowerowe, piesze i rowerowe, wzdłuż całego zakresu objętego inwestycją,
 7. budowę doświetlenia przejść dla pieszych wraz z przyłączami,
 8. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 9. budowę kanału technologicznego,
 10. odtworzenie ogrodzeń, wykonanie odwodnieni liniowych, balustrad, palisad,
 11. remont istniejącego rowu ziemnego,
 12. przebudowę zjazdów, poboczy, przepustów w ciągu rowu ziemnego,
 13. przebudowę napowietrznej i kablowej sieci teletechnicznej,
 14. przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej (słup oprawa oraz linia)
 15. przebudowę sieci gazowej,
 16. przebudowę sieci wodociągowej wraz z hydrantem,
 17. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 18. zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

O planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją przedmiotowego zadania będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, jak również Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: