Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Stawową i Wiślańską w Cieszynie!

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłasza otwarte konsultacje społeczne dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską.”

Konsultacje będą trwały 14 dni, w terminie od 19 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r.

Pozwolę się zwrócić zarówno do mieszkańców Cieszyna, jak i do gości, do kierowców przyjeżdżających właśnie do Cieszyna z prośbą, abyście jak największą ilością osób wzięli udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu skrzyżowania Bielska, Wiślańska i Stawowa w Cieszynie. Udało się po wielu latach rozpocząć projektowanie chyba tego najbardziej oczekiwanego właśnie skrzyżowania zlokalizowanego przy wyjeździe z Cieszyna. Każda Państwa uwaga, każde przekazane oczekiwanie będzie cenne, ponieważ na etapie dopracowania projektu będziemy wiedzieli, co Państwu sprawia w tej chwili największą trudność i czego oczekujecie. Tak więc jeszcze raz proszę gorąco, weźcie udział w konsultacjach, a wszelkie dane na ten temat można znaleźć zarówno na stronie internetowej Starostwa, jak i na stronie BIP Powiatu Cieszyńskiego, mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński. 

mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński

Wnioski, uwagi oraz propozycje do projektu (wraz z uzasadnieniem) można składać we wskazanym powyżej terminie, wypełniając załączony Formularz, w formie elektronicznej bądź papierowej - na zasadach podanych w formularzu, który można znaleźć TUTAJ (wraz z wszystkimi innymi dokumentami, udostępnionymi do konsultacji społecznych).

Formularz należy przekazać do dnia: 02.11.2021 r.

  1. pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
  2. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
  3. na skrzynkę E-PUAP: /pzdpciesz/skrytka
źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: