Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Skoczów

Skoczów z pierwszą nagrodą w konkursie „Miasto z klimatem”

To znakomita wiadomość – Skoczów zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z klimatem”! Zwycięstwo nasze­mu miastu zapewniła inwestycja związana ze stworzeniem Parku Leśnego Górny Bór, a także powstaniem Centrum Edukacji Ekologicz­nej w wyremontowanej kamienicy przy Rynku 3. Nagroda została przyzna­na w kategorii miasta do 100 000 mieszkańców, w obszarze – rozwój błękit­nej i zielonej infrastruktury.

Priorytetem inwestycji na Górnym Borze była ochrona lokalnej flory i fauny. Co najważniejsze inwestycja nie zagrażała środowisku naturalnemu, a wręcz przeciwnie – działa na jego korzyść. Zadbano o to, by przywrócić w tym miejscu właściwą florę – usunięto rośliny inwazyjne i przywrócono te właściwe siedliska i gatunki. W parku zamontowane zostały m.in. budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy czy maleńkie domki przeznaczone dla owadów – głównie dla pszczół samotnic. Ścieżki, po których można spa­cerować, stworzone zostały z naturalnych materiałów. Na tablicach eduka­cyjnych pokazano, rosnące tam rośliny, a także mieszkańców tego miejsca. W otoczeniu lasu, gdzie znajduje się teraz plenerowa klasa, można również zorganizować lekcję przyrody.

Dzięki edukowaniu można zwiększać świadomość społeczną w zakresie ochrony naszego środowiska, a dzieje się to również w Centrum Edukacji Ekologicznej. Centrum powstało na dwóch kondygnacjach wyremontowa­nej kamienicy Rynek 3. Znajdują się tam tematyczne pomieszczenia z mul­timedialnym wyposażeniem, dotyczącym ptaków, powietrza, roślin, wody, zdrowego odżywiania się, ryb, gadów i płazów. Podczas zajęć w centrum, dzieci będą mogły poznać m.in. charakterystyczne dla tego terenu gatunki zwierząt, roślin oraz codzienne, ekologiczne nawyki.

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”, dofinan­sowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz­twa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w ramach RPO to łącznie 3,7 mln zł. Dofinansowanie to uzupełniają 2,9 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 860 tys. pożyczki z Woje­wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi­cach.

Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, zwłaszcza naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich pani Magdalenie Goryczce, jak i pracownikom tego wy­działu, za szczególne zaangażowanie w opracowanie szczegółów koncepcji tego wspaniałego przedsięwzięcia. Dzięki tej koncepcji i pozyskanym środkom okazało się być ono nie tylko wspaniałą wizytówką lokalną, ale zostało zauważone przez ministerstwo jako projekt wyróżniony w skali całej Polski. To ogromny sukces i wyróżnienie dla Skoczowa podsumował burmistrz Mirosław Sitko.

źródło: ox.pl
dodał: red
Skoczów - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: