Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Uhonorowano Tomasza Piwochę, koordynatora Powiatowego Punktu Zbiórki Darów

W czwartek, 26 maja 2022 r. podczas sesi Rady Powiatu Bielskiego uroczyście uhonorowano zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku – Białej.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczono: Tomasza Piwochę (koordynatora Powiatowego Punktu Zbiórki Darów, pracownika Starostwa Powiatowego w Cieszynie), Henryka Stokłosę i Tomasza Szpyrkę. Medal ten nadawany jest za aktywną działalność zawodową i społeczną, która przyczyniła się do umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym budowania wspólnoty obywatelskiej i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, na wniosek Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, za aktywną działalność na rzecz PCK oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej odznaką honorową PCK IV stopnia odznaczono Katarzynę Zabrocką, a odznaką honorową PCK I stopnia - Henryka Kowacza.

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości w imieniu prezydenta RP osobom wyróżnionym wręczyli: Bogdan Ogrocki dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Andrzej Płonka Starosta Bielski i Jan Borowski Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego. 

Odznaczenia PCK wręczył Tomasz Piwocha Prezes Okręgu Rejonowego PCK w Bielsku – Białej razem ze Starostą Bielskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego.

W imieniu wszystkich Radnych Przewodniczący J. Borowski złożył serdecznie podziękowania zasłużonym członkom PCK za ich sumienną, aktywną działalność, wielkie zaangażowanie i wzorową, godną naśladowania postawę.   

 

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: