Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

UWAGA! Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Z dniem 11.01.2022 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Funduszu Pracy oraz projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (dla osób bezrobotnych do 29 roku życia)

Do udziału w wyżej wymienionym projekcie kwalifikują się osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.
Bon na zasiedlenie jest dokumentem wydawanym osobie bezrobotnej na podstawie zawartej umowy, stanowiącym gwarancję przekazania jej środków finansowych w wysokości określonej w umowie, na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z planowanym podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania na terenie Polski.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach niniejszego naboru będzie przyznawał środki finansowe w wysokości do 8 tys. zł. 

Szczegółowe warunki przyznawania bonów na zasiedlenie zostały opisane w Zasadach przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Każda osoba bezrobotna wnioskująca o przyznanie bonu powinna się z nimi zapoznać.

Wnioski od osób bezrobotnych będą przyjmowane w trybie ciągłym od dnia 11.01.2022 do wyczerpania środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu – tutaj; oraz u doradców klienta przydzielonych zgodnie z miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 858 63 18

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: