Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

UWAGA! Rozpoczęcie naboru wniosków o m.in. finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Informujemy, iż z dniem 10.01.2022r. rozpoczyna się nabór:

Informujemy, iż z dniem 10.01.2022r. rozpoczyna się nabór:
 
- wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne) do wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia w ramach Funduszu Pracy,
 
- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, w ramach Funduszu Pracy oraz projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (V) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"  współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dla osób bezrobotnych do 29 roku życia);
 
- wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia w ramach Funduszu Pracy,
 
- wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych do wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia w ramach Funduszu Pracy,
 
zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1100 z późn. zm.).
 
Wnioski należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z pracownikiem merytorycznym.
Kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia konkretnej godziny i daty złożenia wniosku:
33 858 63 21 / 33 858 63 22
 
Wizyta będzie musiała odbyć się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W związku z powyższym osoba przychodząca do urzędu powinna być zaopatrzona w środki ochrony osobistej (np. maseczki osłaniające usta i nos), zaleca się również posiadanie własnych długopisów. Wymagane jest zdezynfekowanie dłoni płynem przed wejściem na stanowiska obsługi. Przypominamy także o konieczności zachowania dystansu wobec innych osób oczekujących na załatwienie sprawy.
Prosimy także o przestrzeganie zalecanych wymogów sanitarnych oraz stosowanie się do instrukcji wydawanych przez pracowników koordynujących wejście do urzędu.
 
Aktualne wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem:
 
https://cieszyn.praca.gov.pl/szkolenia1
 
Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków będących
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy na te formy aktywizacji.

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: