Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Zaprezentowano nową siedzibę Domu Dziecka w Wiśle!

W poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. odbyła się prezentacja nowej siedziby Domu Dziecka w Wiśle.

- Dzieciaki z Zebrzydowic do Wisły przeprowadziły się w środę, 28 kwietnia 2021 r. w sposób niecodzienny. Dla nas wszystkich było to wydarzenie nieoczekiwane. Co istotne – swój nowy dom z wielkim zapałem dzieciaki meblowały, ponieważ w tym czasie odbywały tutaj kwarantannę. Dyrekcja, jak również wychowawcy musieli stanąć na wysokości zadania. Samo życie napisało taki scenariusz, mówi Małgorzata Ratajczak, dyrektor Domu Dziecka w Wiśle.

- Nasz Dom jest zbudowany na zasadzie społeczności. Dzieci mogą tutaj przebywać do 18 roku życia. Jeżeli nasz pełnoletni wychowanek kontynuuje naukę, np. studiuje, może w placówce przebywać do ukończenia 25 roku życia. Dzieciaki mieszkają w pokojach dwuosobowych. Mają do dyspozycji bardzo przytulną kuchnię. W Wiśle bardzo podoba się naszym dzieciakom. Mają również do swojej dyspozycji jadalnię z miejscem do relaksacji, tłumaczyła Ratajczak. – Przeniesienie się w to miejsce jest dla nas wszystkich radosną chwilą. Remont trwał w czasie pandemii.  Były ciężkie chwile z nim związane, ale udało się! Najważniejszy jest fakt, że dzieci są tutaj szczęśliwe, chociaż wciąż wszyscy uczymy się nowego miejsca, kontynuowała dyrektorka.

Dyrektorka placówki podziękowała Radzie Powiatu Cieszyńskiego, Zarządowi, Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Adamowi Swakoniowi i Naczelnikowi Wydziału Edukacji Michałowi Rajwie ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie za dobre słowo, życzliwość i chęć pomocy podczas remontu nowej siedziby. Złożyła także wyrazy szacunku i uznania za okazane wsparcie na ręce Przewodniczącej Komisji Zdrowia Annie Suchanek, Komisji Edukacji Danucie Łabaj oraz Przewodniczącemu Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Mirosławowi Stańkowi. Nie zapomniała również o dyrektorkach: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Kornelii Zubek oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Agnieszce Baszczyńskiej, na które, jak podkreślała w swojej wypowiedzi, zawsze może liczyć.

-Dziękuję całej Radzie jako ogółowi, że znalazła pieniądze na remont. To było w tym wszystkim najważniejsze. Dziękuję Pani Staroście, która w imieniu Zarządu nadzorowała remont, Pani Dyrektor Domu Dziecka za włożony wkład pracy oraz wszystkim jej pracownikom. Wszyscy obecni tutaj mamy świadomość, że opiekujemy się dzieciakami, które z różnych przyczyn zostały pokrzywdzone przez los, dlatego chcieliśmy im zapewnić nowocześnie urządzony dom, na dodatek z pięknym widokiem za oknem, powiedział Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

Podczas prezentacji nowej siedziby obecni byli m.in. Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński, Janina Żagan, Wicestarosta, Stanisław Kubicius, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Anna Suchanek, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Danuta Łabaj, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Mirosław Staniek, Przewodniczący Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Radni wchodzący w skład Komisji Edukacji i Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu oraz Agnieszka Baszczyńska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Magdalena Bosowska, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, Barbara Wojtowicz- Kunc, Zastępca Dyrektora PCPR oraz Sylwester Foltyn, Sekretarz Miasta Wisły.

- W imieniu Burmistrza Wisły dziękuję za zaproszenie. Chcę zagwarantować, że będziemy z Państwem współpracować. Gratulujemy tego miejsca, ponieważ widzimy, jak dużo zostało tutaj włożonych środków i zapału, jak również pracy zespołowej. Będziemy czerpali dobre przykłady z tego miejsca, podkreślił Sylwester Foltyn, Sekretarz Miasta Wisły.

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: