Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza nabór ofert na stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wyboru dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, że przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane objęciem funkcji dyrektora Muzeum.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera, lub  osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie (kancelaria ogólna) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn w terminie do 9 lipca 2021 roku, do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjnej nie jest prowadzone w trybie konkursowym w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. rok 2020 poz. 194).

Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: