Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Zarząd z absolutorium za rok 2020

We wtorek, 25 maja 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Najważniejszym punktem XXIX Sesji było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.  Zanim radni przegłosowali tę najważniejszą dla Władz Powiatu uchwałę, najpierw rozpatrzyli raport o stanie Powiatu. - Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego przygotowany przez Zarząd Powiatu, został opracowany w celu przedstawienia najważniejszych działań, jakie miały miejsce w roku 2020. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania działalności Zarządu, mówiła Janina Żagan, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.

Zanim radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego przedstawiła krótkie sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2020 rok.

Dochody budżetu wyniosły 246,4 mln zł, wydatki 229,2 mln zł, nadwyżka wyniosła 17,2 mln zł. Przychody budżetu wyniosły 6,8 mln zł, a rozchody 4,9 mln zł, wynik kasowy budżetu wyniósł +19 mln zł. Główną przyczyną tak wysokiego dodatniego wyniku było otrzymanie końcem 2020 roku 11,6 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i wykorzystanie 1,8 mln zł. Wydatki bieżące budżetu (192 mln zł) przeznaczono na funkcjonowanie 28 jednostek budżetowych oraz Muzeum: 17 jednostek oświatowych, 6 jednostek pomocy społecznej, Starostwo Powiatowe, PZDP i PUP, KP, PSP i PINB. Rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym Powiat Cieszyński stał się  Organizatorem transportu publicznego. Pozyskano na ten cel 4,6 mln zł z FRPA oraz 423 tys. zł z pomocy finansowych Gmin. Rekompensaty dla Operatorów (czyli wydatki budżetu) wyniosły 5,4 mln zł. Pozyskano 11,4 mln zł środków unijnych w ramach 25 realizowanych projektów: 10 projektów edukacyjnych, 10 Starostwo Powiatowe, 3 DPS-y oraz 2 PZDP. W zakresie nowych nakładek wykonano: 7,5 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych, w 9 gminach powiatu na łączną kwotę 4 mln zł, z czego pozyskano 791 tys. zł z pomocy finansowych Gmin oraz 333 tys. zł z FDS. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano 3 duże inwestycje drogowe: przebudowa ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km, koszt 10,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE 7,2 mln zł i pomoc finansowa Miasta Wisła 700 tys. zł, przebudowa drogi powiatowej ul. Górecka w Skoczowie na odcinku 1,2 km, koszt 9,4 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 6,1 mln zł FDS, 504 tys. zł RFIL oraz pomoc finansowa Gminy Skoczów 1,7 mln zł, przebudowa drogi powiatowej ul. Długiej w Hażlachu na odcinku 1 km, koszt 3,4 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł z FDS, 1,3 mln zł RFIL oraz pomoc finansowa Gminy Hażlach 320 tys. zł. Pozostałe inwestycje: 6 mln zł - utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (3 mln zł dotacja Urząd Marszałkowski), 977 tys. zł - dokończenie elewacji budynku LO im. M. Kopernika w Cieszynie, 703  tys. zł - adaptacja wymiennikowni ba terenie szpitala ma potrzeby archiwum powiatowego, 378 tys. zł - przeniesienie Wydziału Komunikacji. Pozytywny wpływ na utrzymanie tempa inwestycji w latach 2020-2022 będzie miało przyznanie Powiatowi 11,6 mln zł z RFIL. Stan zadłużenia budżetu na 31.12.2020 r. wyniósł 19,4 mln zł, poinformowała Wicestarosta. 

mówi Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego 

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 24 radnych, nikt nie był przeciwko, natomiast 5 wstrzymało się od głosu.

Oprócz udzielenia absolutorium Zarządowi radni zapoznali się z informacją na temat stanu powietrza w powiecie cieszyńskim, przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, jak również przyjęli Strategię Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035. 

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: