Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Ustroń

Burmistrz Ustronia powołany w skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VIII kadencji

 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin powołał z dniem 6 kwietnia 2021 r. w skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VIII kadencji Przemysława Korcza – Burmistrza Miasta Ustroń do zespołu przedstawicieli ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego.

 - Jest to o tyle istotne, gdyż jako gminy górskie jesteśmy w trakcie ustalania źródeł  finasowania pomocy związanej z utraconymi dochodami w związku z pandemią COVID-19. Głównym dokumentem, który mówi o możliwości  pozyskania tych środków jest Krajowy Fundusz Odbudowy (w aspekcie gmin stricte uzdrowiskowych), ale także inne fundusze, których zadaniem jest wsparcie polskiej gospodarki już nie tylko w rozumieniu miast uzdrowiskowych, ale przede wszystkim szeroko rozumianej turystyki. To dla mnie wyróżnienie, ale i ogromne wyzwanie oraz szansa, aby starać się o wypracowanie jak najlepszego stanowisko przekładającego się na realne środki finansowe, odczuwalne na kontach samorządów – mówi nam Burmistrz spod Czantorii, Przemysław Korcz.

Jak czytamy na stronie POT „Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. Nadzór na Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Rozwoju.”* Posiada bardzo szerokie kompetencje i możliwości, które realizują strategiczne marketingowo i już stricte biznesowo, żywotne interesy Polski w rozumieniu „turystyki doświadczania”, miejsc, kultur, ludzi i zjawisk globalnych. 

POT składa się z trzech zespołów roboczych. W skład każdego z nich wchodzi 6 osób w tym takie, które reprezentują PTTK, Polską Izbę Turystyki, Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego oraz Dyrektorzy Departamentów poszczególnych Ministerstw odpowiedzialnych (akurat w POT) za turystykę, kulturę, fundusze europejskie, itp.

„Polska Organizacja Turystyczna – realizując zadania określone ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej – podejmuje następujące działania:

 • promuje Polskę jako kraj atrakcyjny dla turystów – nowoczesny, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej są prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych;
 • zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedleni
 • w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju;
 • współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi w celu zwiększenia zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych
  i zagranicznych turystów. W ramach współpracy z organizowane są seminaria, szkolenia, a także imprezy promocyjne;
 • wydaje materiały poświęcone Polsce w 12 językach, które promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, prezentują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę;
 • analizuje trendy w światowej turystyce we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą dziedziną, co pozwala wyznaczać priorytety w polskiej turystyce;
 • rozwija działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowej;
 • prowadzi Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT).”*

Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT), tworzone są w krajach bardzo ważnych oraz perspektywicznych dla rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski. Obecnie POT ma 14 takich ośrodków, z czego 11 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie.

POT współpracuje także z Grupą Wyszehradzką.

„Na mocy podpisanego w dniu 4 kwietnia 2002 r protokołu o współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Czech, Ministerstwem Spraw Gospodarczych Węgier, Ministerstwem Gospodarki Polski i Ministerstwem Gospodarki Słowacji, stworzone zostały podstawy do współdziałania państw Grupy Wyszehradzkiej w sferze współtworzenia i promocji wspólnego dla tych państw produktu turystycznego. Bezpośrednimi wykonawcami tych postanowień są Narodowe Organizacje Turystyczne 3 państw oraz Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowacji (obecnie turystyka podlega pod ten resort, a narodowa organizacja turystyczna Słowacji uległa  likwidacji).

Działania promocyjne na wybranych rynkach realizowane są co roku w oparciu o ustalenia robocze i zatwierdzony plan marketingowy, który jest integralną częścią "Protokołu o współpracy" podpisywanego przez Ministrów krajów V-4 odpowiedzialnych za turystykę.

Aktualnie wszystkie wspólne działania firmowane są sloganem promocyjnym: „Discover Central Europe”.

Kolejną organizacją współpracującą jest ICCA (International Congress and Convention Association), które jest stowarzyszeniem istniejącym od 1963 roku, założonym przez biura podróży w celu lepszej, wzajemnej współpracy w obliczu szybkiego rozwoju rynku międzynarodowych konferencji.

Celem stowarzyszenia jest utworzenie profesjonalnego środowiska działającego w dziedzinie przemysłu spotkań, które umożliwi jego członkom stworzenie i utrzymanie istotnej przewagi konkurencyjnej.

Aktualnie ICCA, jako jedna z najważniejszych organizacji w tej branży, zrzesza ponad 1000 podmiotów (firm oraz organizacji działających w turystyce biznesowej) z blisko 100 krajów. Siedziba główna ICCA znajduje się w Amsterdamie w Holandii. ICCA posiada również biura przedstawicielskie regionów: Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Karaiby, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód oraz Europa.

Polska Organizacja Turystyczna współpracuje także z Baltic Sea Tourism Commission (BTC). Jest to Komisja Turystyki Morza Bałtyckiego promująca zrównoważony rozwój turystyki w krajach basenu Morza Bałtyckiego.

Głównym celem BTC jest promocja przyjazdów do krajów leżących nad Morzem Bałtyckim, a także stymulowanie i wszechstronne wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w tym regionie poprzez ścisłą współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze.

Do BTC należą narodowe i regionalne organizacje turystyczne, a także miasta, gminy, uczelnie oraz firmy reprezentujące przewoźników i organizatorów turystyki.”*

Jak więc widać, Burmistrz z Ustronia będzie miał realne  możliwości pozytywnej współpracy i realizacji zadań dla naszego regionu w ramach POT oraz innych organizacji i podmiotów, które z nią współpracują.

 

* Źródło: https://www.pot.gov.pl/pl

 

 

 

 

 

źródło: ox.pl
dodał: red
Ustroń - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: