Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (branżowa) - zmiany w obsłudze dotacji z Rozporządzenia (Rozdział 3)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków od dnia 28.02.2021r. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców zgodnie z art. 15 zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie Rozdiału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID 19 (Dz. U. poz. 371).

Nabór będzie prowadzony do dnia 31.05.2021r. Dotacja może zostać udzielona do wysokości 5000 zł.

Prosimy wnioskodawców o zapoznanie się z  ZASADAMI UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIEBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ przed złożeniem wniosku. Sprawdź swoje główne PKD.

Dotacja może być udzielona:

1) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w § 7.1 pkt 1;
2) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w §7.1 pkt 2 w/w Rozporzadzenia.

O każdą kolejną dotację należy złożyć odrębny wniosek. W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.
W przypadku udzielenia mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy dotacji na podstawie rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2021 r., liczbę aktualnej dotacji pomniejsza się o jeden.

Wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (link) do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy do dnia 31.05.2021.

Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane!

UWAGA!!!
Listę branż objętych wsparciem znaleźć można w zamieszczonych niżej „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia"

Działalność gospodarcza w wymienionych branżach była prowadzona na dzień 30 listopada 2020r. bez zawieszenia w tym dniu.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie przez mikroprzedsiebiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał przychód – z działalności określonej ww. PKD – niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. oraz wykazanie niezawieszenia działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020r. 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

KONTAKT TELEFONICZNY:  33 858 63 46,  33 858 63 17, 33 858 63 30

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI (kliknij tutaj)

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: