Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 12.04.2021r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2021 roku wynosi 25 tysięcy złotych.

W ramach Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)" na doposażenie stanowiska pracy kierowane będą osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków w ramach w/w programów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskodawca nie ma możliwości wskazania kandydata.

Osoby bezrobotne będą kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, na podstawie określonych we wniosku o refundację kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.
 
Aktualny wniosek wraz z załącznikami, regulamin oraz inne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu cieszyn.praca.gov.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 858 63 26

Wnioski wraz z kompletem załączników będzie można składać:

  • W sposób elektroniczny poprzez portal www.praca.gov.pl wykorzystując funkcję „pismo do urzędu".
  • W formie papierowej:
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn,
- do urny umieszczonej przed wejściem do budynku urzędu w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Urząd Pracy (w godzinach od 7:30 do 15:00)
źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: