Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Nabór wniosków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie - w związku z uchwałą nr XXVI/231/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie określenia zadań realizowanych w roku 2021 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 12 kwietnia 2021r. rozpoczyna się nabór wniosków:

 dnia 12 kwietnia 2021r. rozpoczyna się nabór wniosków:

Podział środków PFRON na ww. zadania w roku bieżącym kierowany do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie  przedstawia się następująco:

  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 100 000 zł;
  • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 140 000 zł;
  • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu – 36 000 zł.

Aktualne wnioski oraz regulaminy można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania" w sekcji „Osoby niepełnosprawne". Wnioski wraz z kompletem załączników będzie można składać w formie papierowej:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn,
- do urny umieszczonej przed wejściem do budynku urzędu w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Urząd Pracy (w godzinach od 7:30 do 15:00).
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 33 851 49 91 wew. 330, 336 
 
W przypadku zainteresowania osób z niepełnosprawnościami inną formą pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 33 851 49 91 wew. 330, 336

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: