Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Ustroń

Ustroń: Uchwała o pomocy dla obywateli Ukrainy

Rada Miasta Ustroń na wczorajszej sesji przyjęła uchwałę o pomocy dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Ustroń

W czasie kiedy na Ukrainie trwa wojna, należy przedsięwziąć jak najszerszą, możliwą do realizacji, płaszczyznę zadań i działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Dlatego też, w dniu wczorajszym, na XXXVI Sesji Rady Miasta Ustroń została przyjęta „Uchwała w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.” – mówi burmistrz Miasta Ustroń, Przemysław Korcz.

Uchwała określa zakres pomocy, którą będzie realizowało Miasto Ustroń w ramach wsparcia obywateli Ukrainy w takich obszarach jak: 1) możliwość zakwaterowania, 2) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, żywności oraz innych produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, 3) wsparcie procesu adaptacji, integracji społecznej, zajęć pozalekcyjnych, 4) wsparcie socjoterapeutyczne, 5) wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych niezbędnych do zalegalizowania pobytu, 6) dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, 7) organizowanie pomocy humanitarnej .

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Ze względu na fakt, iż Miasto Ustroń od momentu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego podejmuje szereg czynności, które mają na celu zapewnienie wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Miasta (w szczególności takich jak przekazywanie odzieży, żywności, środków higieny, przyjmowanie darowizn pieniężnych na organizację tej pomocy, zapewnienie wsparcia przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z nadawaniem numeru PESEL ) koniecznym jest podjęcie uchwały, która umożliwi Miastu Ustroń udzielanie wsparcia w ramach obowiązujących przepisów prawnych.”

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy nieobecności jednego z radnych.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 24 lutego 2022 r., aby mogła objąć swym przedmiotem pomocy wszystkich, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie Miasta Ustroń.

źródło: ox.pl
dodał:
Ustroń - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: