Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

UWAGA! W dniach od 15.09.2023r. do 19.09.2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Aktualny wniosek wraz z załącznikami, regulamin oraz pozostałe dokumenty związane z naborem można pobrać tutaj.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach od 15.09.2023r. do 19.09.2023r przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+) dla priorytetu: FESL.05.01-Aktywizacja zawodowa poprzez PUP dla działania: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy.
W związku z ograniczoną pulą środków jaka pozostaje w dyspozycji Urzędu oraz biorąc pod uwagę racjonalność ich wydatkowania, maksymalna kwota refundacji w 2023r. wynosi 30 tysiące złotych brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 858 63 25.
Wnioski wraz z kompletem załączników będzie można składać:

  • W sposób elektroniczny poprzez portal www.praca.gov.pl wykorzystując funkcję „pismo do urzędu"
  • W formie papierowej:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn;
- osobiście w pokoju nr 37 III piętro, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

UWAGA!


Wnioski mogą składać wyłącznie osoby bezrobotne, dla których został ustalony Indywidualny Plan Działania. W celu weryfikacji powyższego warunku, przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z doradcą klienta, zgodnie z miejscem zamieszkania, pod jeden z poniższych numerów:
Centrala 33 851 49 91
Chybie, Skoczów, Strumień, Brenna wew. 333,347
Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła wew. 334, 350, 354
Hażlach wew. 336, 330
Cieszyn, Zebrzydowice wew. 335, 337
Dębowiec wew. 322, 321  

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027" udział osób młodych
(18-29 lat) w formie wsparcia w ramach projektu poprzedzi ocena umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.
Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie wniosku.
 
Urząd nie dokonuje weryfikacji wniosków przed ich złożeniem.
Informacje na temat wypełniania wniosków można uzyskać pod nr telefonu 33 858 63 25
 

źródło: ox.pl
dodał:
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: