Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Powiat

Zakończenie projektu ERASMUS+ w ZSTIO w Skoczowie

Wiosną 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie zakończyła się realizacja projektu, przygotowanego w ramach programu Erasmus+ „Staże zagraniczne przyszłych techników - nowe doświadczenie szansą na sukces zawodowy” nr 2020-1-PL01-KA102-080553.

Projekt trwał 31 miesięcy. 4-godniowe praktyki 32 uczniów z klas trzecich  i czwartych technikum, kształcących się w zawodach: technik fotografii i multimediów, technik elektronik oraz technik reklamy, odbywały się w dwóch turach. Pierwsza była realizowana w Rimini we Włoszech, a druga w Maladze w Hiszpanii. Program praktyk został dostosowany do realizacji celów stażu oraz oczekiwanych rezultatów i podlegał ewaluacji ECVET.

Realizacja projektu umożliwiła uczniom zetknięcie się z rzeczywistymi warunkami rynkowymi, panującymi we włoskich i hiszpańskich firmach fotograficznych, elektronicznych i agencjach reklamy, co przełożyło się na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych przez uczniów. Ważne było stworzenie możliwości poznania praktycznych, a zarazem europejskich rozwiązań w dziedzinie, w której zdobywał kierunkowe wykształcenie młody człowiek. Dla przyszłych techników podczas odbywania praktyk ważny jest kontakt z klientem, a zakończone staże zagraniczne dały dodatkowo młodym technikom możliwość komunikacji z klientem obcojęzycznym, co wpłynęło na obniżenie odczuwanej przez uczniów bariery językowej w praktyce i przyczyniło się do szybkiego doskonalenia nabytych umiejętności komunikacyjnych i znajomości specjalistycznego języka zawodowego. Redagowanie sprawozdań i wpisów na profilu Facebooka w języku angielskim było dodatkowym narzędziem do rozwijania umiejętności językowych.

Uczniowie, odbywający staże, uczestniczyli w sumie w czterech wycieczkach. I tura we Włoszech miała zorganizowane wyjazdy do Wenecji i do San Marino, a uczestnicy II tury w Hiszpanii, pojechali do Kordoby oraz Torremolinos i Benalmadena. Atrakcją dla uczestników staży zawodowych była możliwość spacerowania po pięknych plażach południowej Europy, a nawet kąpiel w Adriatyku lub w Morzu Śródziemnym.

Praktyka zawodowa, zorganizowana w ramach programu Erasmus+, była nowym i cennym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów. Wpłynęła na ich rozwój pod względem zawodowym i językowym. Dzięki nowym doświadczeniom uczestnicy stażu stali się bardziej pewni siebie i przekonani o własnych umiejętnościach. Pewność siebie, otwartość i ciekawość świata otworzy im drogę do podejmowania nowych wyzwań w przyszłości. Dla uczniów dodatkowym atutem udziału w projekcie okazał się wzrost ich poziomu odpowiedzialności w podejmowaniu nowych zadań i działań, rozwój otwartości i wrażliwości międzykulturowej, wzrost uważności w dostrzeganiu różnic mentalnych i kulturowych, jakie występują w krajach europejskich.

źródło: ox.pl
dodał: red
Powiat - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: