Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Hażlach

Pierwsza wigilijka z Panem Ministrem

W minioną sobotę, 18 grudnia, w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu odbyła się wigilijka, zorganizowana po raz pierwszy dla seniorów biorących udział w zajęciach organizowanych w działającym w Hażlachu i Pogwizdowie Klubie Seniora.

Uczestnikiem spotkania był Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Pan Minister, mimo nawału rządowych i poselskich obowiązków, znalazł czas i odwiedził Hażlach na zaproszenie naszych seniorów, aby wsłuchać się w głos reprezentantów starszego pokolenia, poznać ich bolączki i potrzeby. Ponadto w wigilijce uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Hażlach w osobach Wójta Grzegorza Sikorskiego, Zastępcy Wójta Stanisławy Pelczar, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Barbary Kuchty, a także Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Hażlach Jan Król. Spotkanie było okazją do podsumowania mijającego roku, złożenia sobie najlepszych życzeń świątecznych i noworocznych.

Odwiedziny u seniorów poprzedziła wizyta w Zamarskach, gdzie Wójt Sikorski przedstawił Panu Ministrowi Szwedowi założenia przebudowy i wyposażenia na cele kulturalne znajdującego się w centrum miejscowości budynku wielofunkcyjnego. Celem tej modernizacji będzie stworzenie spójnej przestrzeni publicznej, integrującej społeczeństwo poprzez działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych organizacji i stowarzyszeń, które znajdą dla siebie miejsce wewnątrz zmodernizowanego obiektu. Na realizację tego zadania Gmina Hażlach otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesę inwestycyjną w wysokości 9 mln zł.

Miłym akcentem wizyty Pana Ministra w Zamarskach było nieplanowane wcześniej spotkanie z członkiniami miejscowego KGW, które z Przewodniczącą Koła Anną Więcek przygotowywały się do niedzielnego Transgranicznego Wiejskiego Jarmarku Świątecznego. Zamarskie gospodynie obdarowały swego nieoczekiwanego gościa świątecznymi ciasteczkami cieszyńskimi.

Przed udaniem się na wigilijkę w Hażlachu Stanisław Szwed zdążył jeszcze zwiedzić tamtejszy Dom Przyrodnika, po którym oprowadziła go Cecylia Gasz-Płońska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Dziękuję Panu Wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu oraz seniorom uczestniczącym w zajęciach odbywających się w Hażlachu i Pogwizdowie za zaproszenie mnie na wigilijkę Klubu Seniora. Dbałość o Seniorów jest jednym z filarów działań rządu, a ostatnie lata to szereg pozytywnych zmian, m. in 13 i 14 emerytura, emerytura bez podatku, a także programy „Aktywni+” czy „Senior+”. Celem tych programów jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych poprzez rozwijanie zainteresowań, pasji, nawiązywanie znajomości, czy też odkrywanie nieznanych obszarów, co odbywa się z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie. Dziękuję również Panu Wójtowi Grzegorzowi Sikorskiemu za całoroczną dobrą współpracę, cieszę się, że dzięki zaangażowaniu Pana Wójta w Gminie Hażlach tak prężnie działa Klub Seniora. To wyjątkowe miejsce z bogatą ofertą zajęć, gdzie spotykają się osoby z podobnymi zainteresowaniami – podsumował wizytę w Gminie Hażlach Minister Stanisław Szwed.

Projekt „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

GK

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski
Hażlach - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: