Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wiadomości z gminy Hażlach

Seniorze, nie siedź w domu, przyjdź do Klubu Seniora

Budujemy gminę przyjazną mieszkańcom. Dlatego, dzięki pozyskanym środkom, chcemy zwiększyć udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierać niesamodzielne osoby starsze i ich otoczenie w miejscu zamieszkania, a także rozwijać wolontariat osób starszych oraz zwiększać ich zaangażowanie w życiu społecznym. Nasze działania będą ukierunkowane na wzmacnianie relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz poprawę bezpieczeństwa seniorów – wyjaśnia Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach.

Już za niedługo w Gminie Hażlach ruszy Klub Seniora. Zajęcia Klubu odbywać się będą w Hażlachu w budynku Biblioteki oraz w Pogwizdowie w budynku Macierzy. W ofercie Klubu znajdą się zajęcia ruchowe, taneczne, teatralne, język angielski, arteterapia, indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne, a także warsztaty gimnastyki umysłu, warsztaty o zdrowiu i spotkania z wykładowcami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie. Planowane są również  wycieczki tematyczne powiązane z realizowanymi warsztatami. Do Klubu zapraszamy Seniorów, którzy ukończyli 60 lat, zamieszkują na terenie Gminy Hażlach i którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 Zapisy do Klubu Seniora trwają od 4 maja 2021 do 24 maja 2021 roku.  Aby się zapisać, trzeba wypełnić formularz wraz z załącznikami i złożyć w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Hażlach lub w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach.  

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 85 69 479 wew. 34 lub na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach.

Klub Seniora powstaje dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 Serdecznie zapraszamy. Seniorzy czekamy na Was!!!

źródło: ox.pl
dodał: red
Hażlach - pozostałe wiadomości
Ostatnio dodane artykuły: